Nordmørsavisa

Et gratis avistilbud i regionen.

Vi er stolt av å presentere Nordmørsavisa som et gratis avistilbud i regionen. Vi vil gi våre lesere og annonsører et friskt og oppbyggelig avisalternativ med vekt på det lokale, nære og kjære.

Til alle

Med et opplag på 20 000 kommer vi ut til alle husstander i Kristiansund, Averøy, Aure, Tingvoll, Eide, Gjemnes, Smøla og Halsa. I tillegg legger vi ut aviser på sentrale møteplasser over hele Nordmøre.

I første omgang satser vi på månedlige utgaver. Utgivelsesdatoene finner du ved å ta en titt her.

Når annonsørene blir med og ser hvilket godt alternativ Nordmørsavisa er, øker vi frekvensen slik at vi kommer ut hver 14. dag. Målet eller håpet, er at det skal skje fra høsten av.

Lokalt eierskap

Det er lokale krefter som står bak Nordmørsavisa. Her er det lokalt eierskap med et genuint ønske om å være et positivt avistilskudd for nordmøringene. Og med lokale annonsører som velger å bruke oss, har vi tro på at det også vil være slik i framtida.

Papiret har fortsatt unike og overlegne egenskaper når det gjelder leseropplevelse. Papiravisens tid er slett ikke over til tross for at løssalgs- og abonnementsavisene sliter med opplaget.

En redaksjonell fri avis

Vi skal være en gratisavis som lages etter samme kvalitetskrav og etiske retningslinjer som en tradisjonell avis. En avis som skal være så god at våre lesere blir glad i oss. Dermed vil vi få en effektiv markedskanal for våre annonsører hvor vi kombinerer lokalavisens interesserte publikum med fulldistribusjonens kraft.

Gratisaviser har høy dekningsgrad, høye lesertall og sterkt kjøpsutløsende egenskaper og er et naturlig valg for lokale annonsører. Gratisavisene har blitt en selvfølge i den vestlige verden, og det siste tiåret har også Norge kommet etter. I Danmark er de fleste av landets lokalaviser gratis, og langt over 200 aviser kommer ut ukentlig til alle husstandene i sitt distrikt.

Oppbyggelig

Vi vil drive kritisk og konstruktiv journalistikk som den engasjerte leser er opptatt av. Med en månedlig utgivelse vil vi satse på stoff som har lengre levetid enn en dagsavis. Det betyr både nyheter og gode historier for alle som er interessert i det som skjer på Nordmøre. Enten det er kultur og natur, sport og fritid eller hus, bil og båt. Et våkent øye på det som skjer blant Nordmøres små og store bedrifter skal vi også ha.

Så bli med på laget og spre entusiasme og glede til et Nordmøre på full fart fremover!

Charles Williamsen
Redaktør og daglig leder.

 

Ansvarlig utgiver:
Nordmørsavisa AS

Postadresse 
Vågeveien 6, 6509 Kristiansund N

Besøksadresse
Vågeveien 6, 2. etasje
Midt på kaia i Kristiansund

Telefon redaksjon:
90 93 83 12

Telefon annonser:
92 07 90 80

E-post:
post@nordmorsavisa.no

Organisasjonsnummer:
896 692 402 MVA

Opplag:
21.000 eksemplarer hver måned

Distribusjon:
Posten
- til husstander i Kristiansund, Averøy, Aure, Tingvoll, Eide, Gjemnes, Smøla og Halsa.

Trykk:
Polaris Trykk.
Trykkvaliteten tilsvarer NALs spesifikasjoner for avistrykk. Elektronisk materiell leveres på CD, DVD eller e-post.